Lahden Seurakunnat

Tietoa rippikouluista

Lahden seurakuntayhtymä

Löydät tästä alta paljon tärkeää tietoa rippikoulusta ja sen käytännön asioista kuten ilmoittautumisesta.

Mikä on rippikoulu?

Mistä rippikoulussa on kyse?

Rippikoulu liittyy seurakunnan jäsenyyteen, kasteeseen sekä uskon ja elämän pohtimiseen. Se on osa kirkon kasteopetusta, mutta ennen kaikkea toivomme, että rippikoulusta saa jotain, mikä kannattelee elämässä eteenpäin.

Pohjimmiltaan rippikoulu on pysähtymistä kristillisen uskon ydinkysymysten äärelle: mitä on Jumalan rakkaus ja mitä tarkoittaa se, että minut on kastettu kristityksi. Pohdimme myös elämänvalintoja, hyvän elämän rakennuspalikoita ja tutustumme oman seurakuntamme toimintaan. Moni rippikoulun käyneistä osallistuu vuosittain isoskoulutukseen.
­
Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Konfirmaatio on rippikoulun käyneen nuoren suuri juhla, joka kokoaa perheen, suvun ja ystävät yhteen. Konfirmoitavan nuoren kummeilla on myös tärkeä tehtävä konfirmaatiojuhlassa.

Mitä oikeuksia rippikoulun käymisestä saa?

Rippikoulun käynyt ja konfirmoitu nuori voi toimia lapsen kummina. Rippikoulu antaa oikeuden tulla vihityksi avioliittoon kirkossa. Rippikoulun käynyt voi osallistua seurakunnan päätöksentekoon.

Ketkä voivat tulla rippikouluun?

Rippikouluihin voivat tulla kaikki ensi vuonna 15 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat lahtelaiset nuoret, riippumatta siitä kuuluuko kirkkoon vai ei. Myös 14-vuotiaat nuoret, jotka ovat aloittaneet koulun 6-vuotiaana, voivat erityisluvalla käydä rippikoulun luokkatovereidensa kanssa. Erityislupaa varten tulee ottaa yhteyttä oman alueen seurakunnan kirkkoherraan.
­
Konfirmaatiojuhlaan osallistuminen edellyttää kuitenkin kastetta ja kirkkoon kuulumista. Kirkkoon voi liittyä helposti rippikoulun yhteydessä. Lisätietoja kirkkoon liittymisen yksityiskohdista saat seurakuntien keskusrekisteristä puh. 044 719 4611 tai rippikoulusi vetäjiltä.

Ketkä täyttävät rippikouluilmoittautumisen?

Nuoret, jotka:

→ hakevat leiri-, kaupunki-, kevät- ja pienryhmärippikouluihin

→ hakevat rovastikunnalliseen, kehitysvammaisille nuorille tarkoitettuun erityisrippikouluun

→ menevät rippikouluun muualle kuin Lahteen (esim. järjestö-, urheilu, yms. rippikoulut)

→ siirtävät rippikoulua vuodella

→ eivät käy rippikoulua ollenkaan ilmoittavat asiasta (jotta emme lähetä jatkossa postia rippikoulusta)

Voiko rippikoulua siirtää?

Rippikoulun käyminen voi joskus elämäntilanteen takia tuntua hankalalta. Jos elämässä on paljon vaikeita asioita, kuten sairautta tai surua, rippikoulun käyminen vuotta myöhemmin voi olla hyvä vaihtoehto. Jos ilmoitat siirtäväsi rippikoulua vuodella, lähetämme mielellämme sinulle seuraavana vuonna rippikouluinfon.

Lahden seurakuntayhtymä
Riparilla opetellaan tuntemaan itseä, toisia ja Jumalaa.

Millainen rippikoulu sopii minulle?

Leiri-, kaupunki- vai kevätripari?

Suosituin rippikoulumuoto on edelleen leiririppikoulu, joita järjestetään sekä talvella että kesällä. Kaikki nuoret eivät kuitenkaan voi tai halua osallistua leirimuotoiseen rippikouluun. Seurakunnissa järjestetään siksi myös kaupungissa pidettäviä rippikouluja, joihin ei kuulu leirijaksoa, keväällä ja kesällä.
­
Kaikkiin rippikouluihin kuuluu muodosta riippumatta etukäteistapaamisia, seurakuntaan tutustumista ja mahdollisesti jokin teemapäivä. Rippikoululaisilta edellytetään osallistumista kaikkeen rippikoulun sisältämään ohjelmaan.

Lahden seurakuntien järjestämät rippikoulut

Lahdessa on viisi seurakuntaa: Joutjärven, Keski-Lahden, Launeen, Nastolan ja Salpausselän seurakunnat. Seurakunta määräytyy asuinalueesi mukaan, voit tarkistaa seurakuntatiedon täältä: https://www.lahdenseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/mihin-seurakuntaan-kuulun
­
Lahden seurakunnat järjestävät rippikouluja lähinnä oman seurakuntansa alueella asuville nuorille. Seurakunnilla on tarpeellinen määrä rippikoulupaikkoja omille nuorilleen, joten kaikki nuoret pääsevät halutessaan johonkin oman seurakuntansa rippikouluun. Jos seurakunnan leireillä on vapaita paikkoja, voidaan sinne ottaa myös toisen seurakunnan nuoria.
­
Seurakunnat järjestävät lisäksi kaikille yhteisiä leirejä ja kaupunkirippikouluja, joille voivat hakea yhteisesti kaikki nuoret Lahden eri seurakuntien alueelta. Tämä vaihtoehto sopii esimerkiksi sinulle, joka haluat välttämättä samaan rippikouluun kaverisi kanssa, mutta asut eri seurakunnan alueella kuin kaverisi.

Kaverin kanssa samalle leirille?

Moni nuori haluaisi käydä rippileirin yhdessä tutun kaverin kanssa. Vaikka tutun kaverin kanssa ei pääsisi samalle leirille, se ei kuitenkaan suuresti vaikuta rippikoulukokemukseen; monen nuoren mielestä rippikoulun parasta antia on juuri uusiin nuoriin tutustuminen. Rippikouluja järjestävät seurakunnat ovat velvollisia tarjoamaan rippikoulupaikan ensin oman seurakunnan nuorille, mutta jos tilaa on, leirille voidaan ottaa toisenkin seurakunnan nuoria. Poikkeuksena ovat yhteiset leirit, joihin voivat hakea kaikkien Lahden seurakuntien nuoret.
­­­
Jos haluat ehdottomasti kaverisi kanssa samaan ryhmään, suosittelemme kaverikoodin (= tuo kaikille samat riparivalinnat) käyttöä. Silloin voitte hakea samoille 1) sinun seurakuntasi leireille, 2) kaverisi seurakunnan leireille ja 3) kaikille seurakuntien yhteisille leireille.
­­­
Kaveriryhmän muodostaa 2–3 henkilöä

 

→ Varmistakaa ensin, että kaikille käyvät samat rippikouluvaihtoehdot ja sopikaa, kuka kavereista ilmoittautuu ensimmäisenä ja jakaa koodin toisille! Ilmoittautumisen onnistumisesta tulee vahvistusviesti ilmoittajan (yleensä huoltaja) sähköpostiin.  Vahvistussähköpostissa on KAVERIKOODI, jonka ryhmän ensimmäinen ilmoittautuja lähettää  sovituille kavereilleen (max 2 hlöä).

 

→ Kaverikoodia käyttävä: kaverikoodi kysytään heti Tapahtumien valinta -sivulla kohdassa ”ILMOITTAUDU KAVERIKOODILLA. Klikkaa valintalaatikkoa ja kirjoita saamasi koodi valikkoon. Huomaa, että et enää pääse valitsemaan omia vaihtoehtoja vaan jatkat suoraan lomakkeelle täyttämään tietojasi! Ohjelma muodostaa ilmoittautuneista kaveriryhmän, joilla on täysin samat vaihtoehdot.

 

TÄRKEÄÄ! Lahden eri seurakunnista olevat kaverit (asutte siis Lahden eri kaupunginosissa) muistakaa, että etusijalla seurakunnan omiin ripareihin on aina rippikoulun järjestävän seurakunnan alueella asuvat, poikkeuksena yhteiset leirit, joihin ei ole Lahden sisällä seurakuntarajaa. Valitkaa siis mahdollisimman paljon vaihtoehtoja molempien seurakunnista!
­
Mikäli kaverisi on ULKOPAIKKAKUNTALAINEN (Hollola, Orimattila jne.), huomioikaa, että lahtelaiset ovat aina etusijalla. Ulkopaikkakuntalainen kaveri aiheuttaa sen, että kaikki lahtelaiset ovat etusijalla kaveriryhmään nähden.
­
Mikäli toisen seurakunnan nuoren ei ole mahdollista päästä valitsemiinne vaihtoehtoihin yhdessä kaverin kanssa, otamme perheisiin aina yhteyttä!
­
Toivomme, että lähdet avoimin mielin rippikouluun, vaikka parhaat kaverit eivät pääsisikään samalle leirille.

Ulkomaan ja Lapin riparit

Viime vuosina ulkomaille ja Lappiin suuntautuvat riparit ovat olleet suosittuja. Koronapandemian vaikutuksesta osaa leireistä ei kuitenkaan ole parina edellisenä vuotena pystytty järjestämään. Tilanne vaikuttaa vuoden 2022 osalta paremmalta, mutta seuraamme tilannetta edelleen erityisesti ulkomaan rippikoulujen osalta ja teemme muutoksia suunnitelmiin, jos tilanne sitä vaatii. Ulkomaan rippikoulut toteutetaan voimassa olevien Suomen ulkoministeriön matkustusohjeiden mukaisesti.
­
Mikäli haet erityisesti juuri näille leireille, sinun on tärkeää sisällyttää valintoihisi myös joku leiri omassa tai toisessa seurakunnassa täällä Lahdessa, sillä kaikki halukkaat eivät mahdu erityisleireille. Joissakin tapauksissa on käynyt niin, että nuori on hakenut paikkaa vain ulkomaille tai Lappiin suuntautuvilta leireiltä, mutta ei saa paikkaa, koska jää toistuvasti arvonnoissa rannalle. Näissä tilanteissa joudumme sijoittamaan sinut jollekin vapaana olevalle paikalle kesän leireillä Lahdessa. Lisäämällä vaihtoehtoihin oman seurakunnan leirejä täällä Lahdessa, varmistat, että sinulle ainakin löytyy jokin mieluinen paikka.

Kehitysvammaisten nuorten rovastikunnallinen erityisrippikoulu

Lahden seudulla järjestetään päivärippikoulu kehitysvammaisille nuorille (13.–17.6.2022). Pienemmässä ryhmässä otetaan huomioon nuorten yksilölliset tarpeet. Lisäksi tiedolliset tavoitteet ovat sellaisia, että jokainen selviytyy niistä hyvin. Erityisrippikouluun kutsutaan nuoria koko Hollolan rovastikunnan alueelta. Varaudumme tarvittaessa järjestämään toisen ryhmän kesän aikana.
­
Erityisrippikouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella niin kuin muihinkin rippikouluihin.
­
Erityisrippikouluun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kehitysvammaistyön pappiin Jenni Jaakonsaareen, puh. 044 719 1522, jenni.jaakonsaari@evl.fi.

Entä jos en asu Lahdessa?

Ulkopaikkakuntalaisten eli Lahden ulkopuolelta tulevien nuorten on haastavaa päästä Lahden seurakuntien järjestämiin rippikouluihin, koska paikkamäärät ovat rajoitetut. Voimme ottaa leirille muiden seurakuntien nuoria vain siinä tapauksessa, että leirillä on tilaa. On tärkeää, että otat yhteyttä omaan seurakuntaasi ja haet myös heidän rippikouluunsa, jotta et jää kokonaan ilman rippikoulupaikkaa. Lahden ulkopuolelta tulevilta nuorilta peritään perusleirimaksu kaksinkertaisena (katso kohta Mitä rippikoulu maksaa).

Kristillisen järjestön tai urheiluopiston rippikouluun?

Rippikoulun voi myös käydä kauempana kotoa, vaikkapa osallistumalla jonkin kristillisen järjestön järjestämään rippikouluun. Kristillisistä järjestöistä rippikouluja järjestävät mm. Esikoiset ry, Herättäjä-yhdistys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys, Kansan Raamattuseura, Suomen Raamattuopisto sekä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys. Kristillisten järjestöjen rippikouluista saa parhaiten tietoja järjestöiltä itseltään.
­
Suomessa järjestetään myös erilaisia urheilu- ja lajipainotteisia rippikouluja joidenkin urheiluopistojen kanssa (Kuortane, Pajulahti, Vierumäki). Urheilupainotteisten rippikoulujen tarjonnasta löydät tietoa urheiluopistojen kotisivuilta.
­
Järjestöt ja urheiluopistot kertovat sivuillaan, kuinka heidän leireilleen ilmoittaudutaan, mutta sinun tulee ilmoittautua myös meille sähköisesti, koska oma seurakuntasi järjestää sinulle seurakuntaan tutustumisjakson Lahdessa.

Lahden seurakuntayhtymä
Toimitaan yhdessä, opitaan ja tehdään kivoja juttuja.

Rippikoululaisen vanhemmille/­huoltajille

Turvallisuus

Lahden seurakuntayhtymän rippikoulutyön lähtökohtana on leirien ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden varmistaminen. Vanhempien ja huoltajien on ilmoitettava ilmoittautumisessa kaikista niistä asioista, jotka voivat vaikuttaa nuoren elämään rippikoulussa.
­
Nuoren kokonaisvaltaiseen terveyteen vaikuttavat tekijät eivät estä nuoren osallistumista rippikouluun, mutta terveystietojen kertomatta jättäminen voi häiritä nuoren elämää leirillä ja vaikuttaa leirin ohjaajien mahdollisuuksiin auttaa nuorta tarvittaessa.
­
Arkaluontoisimmista asioista voidaan keskustella luottamuksellisesti ennen leiriä leirien vetäjien kanssa, mutta niistä on tärkeää mainita jo ilmoittautumisessa. Tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Rippikouluryhmien muodostuminen

Ilmoittautumisajan jälkeen rippikouluryhmät muodostetaan toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Etusijalla ovat aina oman seurakunnan alueen (poikkeuksena yhteiset leirit) tytöt ja pojat omina kiintiöinään. Mikäli hakijoita leirille on enemmän, kuin mitä voidaan ottaa, paikat arvotaan.
­
Tieto rippikouluryhmästä, rippikoulun alkamisajankohdasta sekä opettajien yhteystiedot lähetetään huoltajille sähköpostitse ja kirjeitse marras-joulukuun vaihteessa.

Rippikoulun ryhmäkoko

Rippikouluryhmän koko on yleensä 25–30 nuorta. Pidätämme oikeuden peruuttaa leirin/rippikoulun, mikäli ryhmään ilmoittautuu alle 15 nuorta.

Voiko rippikouluryhmää vaihtaa?

Kun saat tiedon rippikouluryhmästäsi, pyydämme sinua ottamaan pikaisesti yhteyttä, mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan tai haluat perua rippikoulun kokonaan. Rippikouluryhmän vaihtaminen on mahdollista vain rajoitetusti ja yleensä vain niissä tapauksissa, että vastavuoroisesti toisella leirillä on halua vaihtaa ryhmää. Vaihtoja tehdään vuoden 2021 loppuun asti. Tämän jälkeen vain erityisen painavista syistä voi kysyä vaihtoa.

Rippikoulupaikan peruminen

Ilmoita mahdollinen rippikoulupaikan peruminen vuoden 2021 loppuun mennessä kasvatuksen ja perheasioiden toimistoon, jotta voimme tarjota rippikoulupaikkaa jonossa olevalle.
­
Lahden alueella tapahtuvien leirien osalta ennen leirijaksoa perutun leirin jo maksetut maksut voidaan palauttaa.
­
Ulkomaan ja Lappiin kesällä suuntautuvista leireistä laskutetaan ennakkomaksu 100 € matka- ja lentoyhtiöille tehtäviä varauksia varten. Tätä ennakkomaksua ei palauteta, mikäli osallistuminen peruuntuu.
­
Mikäli leiri on jo alkanut ja nuori keskeyttää leirin syystä tai toisesta, ei leirimaksua enää palauteta (sairaustapauksissa palautus lääkärintodistuksella).

Mistä saan lisää tietoa?

Lähetämme vanhemmille myöhemmin postitse tiedotteen, jossa annetaan tarkempaa tietoa rippikouluun liittyvistä asioista.

Mitä rippikoulu maksaa?

Yli 80% rippikoulun kustannuksista katetaan kirkollisverovaroilla. Lahdessa rippikoululeireistä peritään perusleirimaksu 100€.
­
Lapin leireistä sekä ulkomaan leireistä peritään lisäksi muita kuluja (sis. kuljetus-, majoitus- ja ohjelmakuluja). Ulkomaan ja Lappiin kesällä suuntautuvista leireistä laskutetaan ennakkomaksu 100 € tammikuussa. Tarkemmat hintatiedot löytyvät leiritiedoista.
­
Kevät- ja kaupunkirippikoulut sekä pienryhmärippikoulu ovat ilmaisia.
­
Lahden ulkopuolelta tulevilta nuorilta peritään rippikoulun perusleirimaksu (100€) kaksinkertaisena eli ulkopaikkakuntalainen maksaa perusleirimaksuna yhteensä 200€. Muut kulut eivät tule kaksinkertaisena.

Rippileirin laskutus

Lahdenseurakuntayhtymä lähettää laskusta sähköpostiviestin huoltajalle ja viestin linkki ohjaa asiointiin, jossa maksu maksetaan verkkopankissa.
­
Hiihtolomaleirien koko maksu, ulkomaan ja Lapin kesäleirien ennakkomaksu laskutetaan verkkomaksuina tammikuussa ja kesän leirien maksut maalis-huhtikuussa.
­
Lisätietoja laskutuksista: lahti.rippikoulu@evl.fi.

Voiko leirimaksusta saada vapautuksen?

Lahtelaisilla on mahdollisuus taloudellisin ja sosiaalisin perustein saada vapautus leirin perusmaksusta (100 €). Muista kuluista ei voi anoa vapautusta. Maksuvapautuskaavakkeen ja maksuvapautusperusteet voi tulostaa MATERIAALIT sivulta.
­
Voimassa olevat tulotositteet on oltava hakemuksen liitteenä, ilman tositteita hakemusta ei käsitellä.

Maksuvapautushakemus liitteineen tulee palauttaa pikaisesti osoitteella: Lahden seurakuntayhtymä, Kasvatus ja perheasiat, PL 84, 15111 LAHTI.  Käyntiosoite: Kirkkokatu 5, 3. krs, hissi lukittu, käynti 1. krs, A rapusta, ovessa summeri.
­

Vakuutukset

Kotimaassa järjestettävien rippikoulujen osallistujat on vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella, joka kattaa rippikouluissa tapahtuvista tapaturmista aiheutuneet kulut tiettyyn rajaan asti.
­
Ulkomaan leireillä on voimassa vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen matkavakuutus.
­
Pyydämme perheitä tutustumaan seurakuntayhtymän ryhmätapaturma- ja matkavakuutusohjeeseen rippikoulun MATERIAALIT sivulla ja arvioimaan oman tarpeen mahdollisista lisävakuutuksista. Huomaa, että seurakuntayhtymä ei ole vakuuttanut matkatavaroita eikä näin ollen korvaa rikkoontuneita laitteita, esim. matkapuhelimia (näiden vahingot korvataan yleensä kotivakuutuksesta).

Rippikoulu koskettaa nuoren koko perhettä.

Ilmoittautuminen

Sähköinen asiointi

Lahden seurakuntayhtymässä on käytössä ilmoittautumisissa ja laskutuksissa sähköinen asiointipalvelu, johon rekisteröidytään julkishallinnon Suomi.fi -tunnistautumispalvelun kautta  pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.  Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä.

Kuka ilmoittautumisen tekee?

Pyydämme huoltajaa tekemään rippikoululaisen ilmoittautumisen. Perhe- tai pienryhmäkodeissa asuvien nuorten kohdalla ilmoittautumisen voi tehdä puhelimitse (tarvitsemme laskutusta varten organisaation y-tunnuksen ja muut tiedot).
­
On tärkeää tallentaa luotu käyttäjätunnus ja salasana jatkokäyttöä varten (leirimaksut, mahdolliset muut ilmoittautumiset yms.).

Aikataulu

Sähköinen ilmoittautuminen avautuu osoitteessa torstaina 30.9. klo 08.00 ja päättyy keskiviikkona 13.10. klo 23.55!
­
Ilmoittautumisessa nopeus ei ratkaise. Kaikki tiedot käsitellään yhtä aikaa ilmoittautumisajan päätyttyä.
­
Ilmoittautumisajan jälkeen rippikouluryhmät muodostetaan toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Etusijalla ovat aina oman seurakunnan alueen (poikkeuksena yhteiset leirit) tytöt ja pojat omina kiintiöinään. Mikäli hakijoita leirille on enemmän, kuin mitä voidaan ottaa, paikat arvotaan.
­
Tieto rippikouluryhmästä, rippikoulun alkamisajankohdasta sekä opettajien yhteystiedot lähetetään sähköpostitse ja kirjeitse marras-joulukuun vaihteessa.

Muistilista