Lahden Seurakunnat

Tietoa rippikouluista

Lahden seurakuntayhtymä

Tästä alta löydät tärkeää tietoa rippikoulusta ja siihen liittyvistä käytännön asioista kuten rippikouluun ilmoittautumisesta.

Mikä on rippikoulu?

Mistä rippikoulussa on kyse?

Rippikoulu liittyy seurakunnan jäsenyyteen, kasteeseen sekä uskon ja elämän pohtimiseen. Se on osa kirkon kasteopetusta, mutta ennen kaikkea toivomme, että rippikoulusta saa jotain, mikä kannattelee elämässä eteenpäin.

Pohjimmiltaan rippikoulu on pysähtymistä kristillisen uskon ydinkysymysten äärelle: mitä on Jumalan rakkaus ja mitä tarkoittaa se, että minut on kastettu kristityksi. Pohdimme myös elämänvalintoja, hyvän elämän rakennuspalikoita ja tutustumme oman seurakuntamme toimintaan. Rippikoulun jälkeen moni lähtee mukaan myös isoskoulutukseen.
­
Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Konfirmaatio on rippikoulun käyneen nuoren suuri juhla, joka kokoaa perheen, suvun ja ystävät yhteen. Konfirmoitavan nuoren kummeilla on myös tärkeä tehtävä konfirmaatiojuhlassa.

Mitä oikeuksia rippikoulun käymisestä saa?

Kun on käynyt rippikoulun ja konfirmoitu voi toimia lapsen kummina. Rippikoulu antaa oikeuden tulla vihityksi avioliittoon kirkossa. Rippikoulun käynyt voi osallistua seurakunnan päätöksentekoon.

Ketkä voivat tulla rippikouluun?

Rippikouluihin voivat tulla kaikki ensi vuonna 15 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat lahtelaiset nuoret, riippumatta siitä kuuluuko kirkkoon vai ei. Myös 14-vuotiaat nuoret, jotka ovat aloittaneet koulun 6-vuotiaana, voivat erityisluvalla käydä rippikoulun luokkatovereidensa kanssa. Erityislupaa varten tulee ottaa yhteyttä oman alueen seurakunnan kirkkoherraan.
­
Konfirmaatiojuhlaan osallistuminen edellyttää kuitenkin kastetta ja kirkkoon kuulumista. Kaste ja kirkkoon liittyminen onnistuu helposti rippikoulun yhteydessä. Lisätietoja kirkkoon liittymisen yksityiskohdista saat seurakuntien keskusrekisteristä puh. 044 719 1256 tai rippikoulusi vetäjiltä.

Ketkä täyttävät rippikouluilmoittautumisen?

Nuoret, jotka:

→ hakevat leiri-, kaupunki-, kevät- ja pienryhmärippikouluihin

→ hakevat rovastikunnalliseen kehitysvammaisille nuorille tarkoitettuun erityisrippikouluun

→ menevät rippikouluun muualle kuin Lahteen (esim. järjestö-, urheilu, yms. rippikoulut)

→ siirtävät rippikoulua vuodella

→ eivät käy rippikoulua ollenkaan ilmoittavat asiasta (jotta emme lähetä jatkossa postia rippikoulusta)

Voiko rippikoulua siirtää?

Rippikoulun käyminen voi joskus elämäntilanteen takia tuntua hankalalta. Jos elämässä on paljon voimia vieviä asioita, kuten sairautta tai surua, rippikoulun käyminen vuotta myöhemmin voi olla hyvä vaihtoehto. Jos ilmoitat siirtäväsi rippikoulua vuodella, lähetämme mielellämme sinulle seuraavana vuonna rippikouluinfon.

Lahden seurakuntayhtymä
Riparilla opetellaan tuntemaan itseä, toisia ja Jumalaa.

Millainen rippikoulu sopii minulle?

Leiri-, kaupunki- vai pienryhmäripari?

Suosituin rippikoulumuoto on leiririppikoulu, joita järjestetään sekä talvella että kesällä. Kaikki nuoret eivät kuitenkaan voi tai halua lähteä leirille. Seurakunnissa järjestetään siksi myös kaupungissa pidettäviä rippikouluja, joihin ei kuulu leirijaksoa.

Yksi kaupungissa järjestettävistä rippikouluista on pienryhmärippikoulu, jossa työskentely tapahtuu pienemmässä ryhmässä. Se sopii esim. pienluokalla opiskeleville tai nuorille, jotka tarvitsevat elämäntilanteensa takia erityistä tukea.
­
Kaikkiin rippikouluihin kuuluu muodosta riippumatta etukäteistapaamisia, seurakuntaan tutustumista ja mahdollisesti jokin teemapäivä. Rippikoululaisilta edellytetään osallistumista kaikkeen rippikoulun sisältämään ohjelmaan.

Lahden seurakuntien järjestämät rippikoulut

Lahdessa on viisi seurakuntaa: Joutjärven, Keski-Lahden, Launeen, Nastolan ja Salpausselän seurakunnat. Seurakunta määräytyy asuinalueesi mukaan, voit tarkistaa seurakuntatiedon täältä: https://www.lahdenseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/mihin-seurakuntaan-kuulun
­
Lahden seurakunnat järjestävät rippikouluja ensisijaisesti oman seurakuntansa alueella asuville nuorille. Seurakunnilla on tarpeellinen määrä rippikoulupaikkoja omille nuorilleen, joten kaikki nuoret pääsevät halutessaan johonkin oman seurakuntansa rippikouluun. Jos seurakunnan leireillä on vapaita paikkoja, voidaan sinne ottaa myös toisen seurakunnan nuoria.
­
Seurakunnat järjestävät lisäksi kaikille yhteisiä leirejä ja kaupunkirippikouluja, joille voivat hakea yhteisesti kaikki nuoret Lahden eri seurakuntien alueelta. Tämä vaihtoehto sopii esimerkiksi sinulle, joka haluat välttämättä samaan rippikouluun kaverisi kanssa, mutta asut eri seurakunnan alueella kuin kaverisi.

Kaverin kanssa samalle leirille?

Jos haluat hakea kaverin kanssa samaan ryhmään, suosittelemme kaverikoodin (= tuo kaikille samat riparivalinnat) käyttöä. Silloin voitte hakea samoille 1) sinun seurakuntasi leireille, 2) kaverisi seurakunnan leireille ja 3) kaikille seurakuntien yhteisille leireille. Rippikouluja järjestävät seurakunnat ovat velvollisia tarjoamaan rippikoulupaikan ensin oman seurakunnan nuorille, mutta jos tilaa on, leirille voidaan ottaa toisenkin seurakunnan nuoria. Poikkeuksena ovat yhteiset leirit, joihin voivat hakea kaikkien Lahden seurakuntien nuoret.
­­­
Kaveriryhmän muodostaa 2 henkilöä

→ Varmistakaa ensin, että molemmille käyvät samat rippikouluvaihtoehdot ja sopikaa, kumpi ilmoittautuu ensimmäisenä ja jakaa koodin toiselle! Ilmoittautumisen onnistumisesta tulee vahvistusviesti ilmoittajan (yleensä huoltaja) sähköpostiin.  Vahvistussähköpostissa on KAVERIKOODI, jonka ensimmäinen ilmoittautuja lähettää  sovitulle kaverilleen.

→ Kaverikoodia käyttävä: kaverikoodi kysytään heti Tapahtumien valinta -sivulla kohdassa ”ILMOITTAUDU KAVERIKOODILLA. Klikkaa valintalaatikkoa ja kirjoita saamasi koodi valikkoon. Huomaa, että et enää pääse valitsemaan omia vaihtoehtoja vaan jatkat suoraan lomakkeelle täyttämään tietojasi! Ohjelma muodostaa ilmoittautuneista kaveriryhmän, joilla on täysin samat vaihtoehdot.

 

TÄRKEÄÄ! Lahden eri seurakunnista olevat kaverit (asutte siis Lahden eri kaupunginosissa) muistakaa, että etusijalla seurakunnan omiin ripareihin on aina rippikoulun järjestävän seurakunnan alueella asuvat, poikkeuksena yhteiset leirit, joihin ei ole Lahden sisällä seurakuntarajaa. Valitkaa siis mahdollisimman paljon vaihtoehtoja molempien seurakunnista!
­
Mikäli kaverisi on ULKOPAIKKAKUNTALAINEN (Hollola, Orimattila jne.), huomioikaa, että lahtelaiset ovat aina etusijalla. Ulkopaikkakuntalainen kaveri aiheuttaa sen, että kaikki lahtelaiset ovat etusijalla kaveriryhmään nähden.
­
Mikäli toisen seurakunnan nuoren ei ole mahdollista päästä valitsemiinne vaihtoehtoihin yhdessä kaverin kanssa, otamme perheisiin aina yhteyttä!
­
Toivomme, että lähdet avoimin mielin rippikouluun, vaikka parhaat kaverit eivät pääsisikään samalle leirille. Monen riparin käyneen mielestä riparilla parasta on ollut juuri uusiin ihmisiin tutustuminen.

Ulkomaan ja Lapin riparit

Viime vuosina ulkomaille ja Lappiin suuntautuvat riparit ovat olleet suosittuja. Koronapandemian ja Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen vaikutuksesta ulkomaan leirejä ei kuitenkaan ole parina edellisenä vuotena pystytty järjestämään. Vuonna 2024 tarjolla on useampi ulkomaan rippileiri. Ulkomaan rippikoulu toteutetaan voimassa olevien Suomen ulkoministeriön matkustusohjeiden mukaisesti.
­
Mikäli haet erityisesti juuri Lapin tai ulkomaan leireille, sinun on tärkeää sisällyttää valintoihisi myös joku leiri omassa tai toisessa seurakunnassa täällä Lahdessa, sillä kaikki halukkaat eivät mahdu erityisleireille. Joissakin tapauksissa on käynyt niin, että nuori on hakenut paikkaa vain ulkomaille tai Lappiin suuntautuvilta leireiltä, mutta ei ole mahtunut mukaan millekään näistä leireistä. Näissä tilanteissa joudumme hakijan jollekin vapaana olevalle paikalle kesän leireillä Lahdessa. Lisäämällä vaihtoehtoihin oman seurakunnan leirejä täällä Lahdessa, varmistat, että sinulle löytyy jokin mieluinen paikka.

Kehitysvammaisten nuorten rovastikunnallinen erityisrippikoulu

Lahden seudulla järjestetään päivärippikoulu kehitysvammaisille nuorille 3.-7.6.2024. Pienemmässä ryhmässä otetaan huomioon nuorten yksilölliset tarpeet. Lisäksi tiedolliset tavoitteet ovat sellaisia, että jokainen selviytyy niistä hyvin. Erityisrippikouluun kutsutaan nuoria koko Hollolan rovastikunnan alueelta. Varaudumme tarvittaessa järjestämään toisen ryhmän kesän aikana.
­
Kehitysvammaisten erityisrippikouluun ilmoittaudutaan puhelimitse p. 044 719 1295. Tai paperilomakkeella.
­
Erityisrippikouluun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kehitysvammaistyön pappiin, puh. 044 719 1522.

Entä jos en asu Lahdessa?

Ulkopaikkakuntalaisten eli Lahden ulkopuolelta tulevien nuorten on haastavaa päästä Lahden seurakuntien järjestämiin rippikouluihin, koska paikkamäärät ovat rajoitetut. Voimme ottaa leirille muiden seurakuntien nuoria vain siinä tapauksessa, että leirillä on tilaa. On tärkeää, että otat yhteyttä omaan seurakuntaasi ja haet myös heidän rippikouluunsa, jotta et jää kokonaan ilman rippikoulupaikkaa. Lahden ulkopuolelta tulevilta nuorilta peritään perusleirimaksu kaksinkertaisena (katso kohta Mitä rippikoulu maksaa).

Kristillisen järjestön tai urheiluopiston rippikouluun?

Rippikoulun voi käydä myös kauempana kotoa, vaikkapa osallistumalla jonkin kristillisen järjestön järjestämään rippikouluun. Kristillisistä järjestöistä rippikouluja järjestävät mm. Esikoiset ry, Herättäjä-yhdistys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys, Kansan Raamattuseura, Suomen Raamattuopisto sekä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys. Kristillisten järjestöjen rippikouluista saa parhaiten tietoja järjestöiltä itseltään.
­
Suomessa järjestetään myös erilaisia urheilu- ja lajipainotteisia rippikouluja joidenkin urheiluopistojen kanssa (Kuortane, Pajulahti, Vierumäki). Urheilupainotteisten rippikoulujen tarjonnasta löydät tietoa urheiluopistojen kotisivuilta.
­
Järjestöt ja urheiluopistot kertovat sivuillaan, kuinka heidän leireilleen ilmoittaudutaan, mutta sinun tulee ilmoittautua myös meille sähköisesti, koska oma seurakuntasi järjestää sinulle seurakuntaan tutustumisjakson Lahdessa.

Lahden seurakuntayhtymä
Toimitaan yhdessä, opitaan ja tehdään kivoja juttuja.

Rippikoululaisen vanhemmille/­huoltajille

Turvallisuus

Lahden seurakuntayhtymän rippikoulutyön lähtökohtana on mahdollistaa kaikille turvallinen rippikoulukokemus niin fyysisesti kuin henkisestikin. Siksi vanhempien ja huoltajien on ilmoitettava ilmoittautumisessa kaikista niistä asioista, jotka voivat vaikuttaa nuoren elämään rippikoulussa.
­
Nuoren kokonaisvaltaiseen terveyteen vaikuttavat tekijät eivät estä nuoren osallistumista rippikouluun, mutta terveystietojen kertomatta jättäminen voi häiritä nuoren elämää rippikoulussa ja vaikuttaa ohjaajien mahdollisuuksiin auttaa nuorta tarvittaessa.
­
Arkaluontoisimmista asioista voidaan keskustella luottamuksellisesti ennen rippikoulua vetäjien kanssa, mutta niistä on tärkeää mainita jo ilmoittautumisessa. Tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Leirikuntoisuus

Tavoitteenamme on, että jokaisella nuorella on mahdollisuus käydä rippikoulu. Sairauden akuutti vaihe tai juuri päällä oleva kriisi ei kuitenkaan välttämättä ole paras mahdollinen lähtökohta leirimuotoiselle rippikoululle. Tällaisessa tilanteessa kannattaa miettiä kaupunki- tai pienryhmärippikoulua.

 

Leirille lähtemistä voi miettiä yhdessä nuoren kanssa seuraavista näkökulmista:
1. Leirillä pitää lähtökohtaisesti pystyä nukkumaan muiden kanssa samassa huoneessa.
2. Leirillä pitää pystyä olemaan ja toimimaan ryhmässä.
3. Nuoren sairauden oireiden täytyy olla riittävästi hallinnassa. Oireilu ei saa kuormittaa kohtuuttomasti kavereita, isosia tai työntekijöitä.
4. Nuoren pitää pystyä olemaan osa päivästä ilman puhelinta.
5. Nuorella täytyy olla hallussa perustaidot: luku- ja kirjoitustaito, kellon tunteminen, kyky huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta sekä omatoiminen ja riittävä syöminen.

 

Jos nuoren tilanteeseen tulee muutoksia ilmoittautumisen jälkeen, leirikuntoisuutta voi pohtia yhdessä rippikoulun työntekijöiden kanssa. Myös muiden nuorta tukevien ammattilasten näkemys on hyödyllinen leirikuntoisuutta arvioitaessa.

Rippikouluryhmien muodostuminen

Ilmoittautumisajan jälkeen rippikouluryhmät muodostetaan toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Etusijalla ovat aina oman seurakunnan alueen (poikkeuksena yhteiset leirit) nuoret. Jos hakijoita leirille on enemmän, kuin mitä voidaan ottaa, paikat arvotaan.
­
Tieto rippikouluryhmästä, rippikoulun alkamisajankohdasta sekä opettajien yhteystiedot lähetetään huoltajille sähköpostitse ja kirjeitse marras-joulukuun vaihteessa.

Rippikoulun ryhmäkoko

Rippikouluryhmän koko on yleensä 25–30 nuorta. Pidätämme oikeuden peruuttaa leirin/rippikoulun, mikäli ryhmään ilmoittautuu alle 15 nuorta.

Voiko rippikouluryhmää vaihtaa?

Kun saat tiedon rippikouluryhmästäsi, pyydämme sinua ottamaan pikaisesti yhteyttä, mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan tai haluat perua rippikoulun kokonaan. Rippikouluryhmän vaihtaminen on mahdollista vain rajoitetusti ja yleensä vain niissä tapauksissa, että vastavuoroisesti toisella leirillä on halua vaihtaa ryhmää. Vaihtoja tehdään vuoden 2023 loppuun asti. Tämän jälkeen vain erityisen painavista syistä voi kysyä vaihtoa.

Rippikoulupaikan peruminen

Ilmoita mahdollinen rippikoulupaikan peruminen vuoden 2023 loppuun mennessä kasvatuksen ja perheasioiden toimistoon, jotta voimme tarjota rippikoulupaikkaa jonossa olevalle.
­
Lahden alueella tapahtuvien leirien osalta ennen leirijaksoa perutun leirin jo maksetut maksut voidaan palauttaa.
­
Ulkomaan ja Lappiin kesällä suuntautuvista leireistä laskutetaan talvella ennakkomaksu 100 € matka- ja lentoyhtiöille tehtäviä varauksia varten. Tätä ennakkomaksua ei palauteta, mikäli osallistuminen peruuntuu.
­
Jos leiri on jo alkanut ja nuori keskeyttää leirin syystä tai toisesta, ei leirimaksua enää palauteta (sairaustapauksissa palautus lääkärintodistuksella).

Mistä saan lisää tietoa?

Lähetämme vanhemmille myöhemmin postitse tiedotteen, jossa annetaan tarkempaa tietoa rippikouluun liittyvistä asioista.

Mitä rippikoulu maksaa?

Yli 80% rippikoulun kustannuksista katetaan kirkollisverovaroilla. Lahdessa rippikoululeireistä peritään perusleirimaksu 100€.
­
Lapin leireistä sekä ulkomaan leireistä peritään lisäksi muita kuluja (sis. kuljetus-, majoitus- ja ohjelmakuluja). Ulkomaan ja Lappiin kesällä suuntautuvista leireistä laskutetaan ennakkomaksu 100 € tammikuussa. Tarkemmat hintatiedot löytyvät leiritiedoista.
­
Kaupunkirippikoulut ja pienryhmärippikoulu ovat ilmaisia.
­
Lahden ulkopuolelta tulevilta nuorilta peritään rippikoulun perusleirimaksu (100€) kaksinkertaisena eli ulkopaikkakuntalainen maksaa perusleirimaksuna yhteensä 200€. Muut kulut eivät tule kaksinkertaisena.

Rippileirin laskutus

Lahdenseurakuntayhtymä lähettää laskusta sähköpostiviestin huoltajalle ja viestin linkki ohjaa asiointiin, jossa maksu maksetaan verkkopankissa.
­
Hiihtolomaleirien koko maksu, ulkomaan ja Lapin kesäleirien ennakkomaksu laskutetaan verkkomaksuina tammikuussa ja kesän leirien maksut maalis-huhtikuussa.
­

Laskutuslisän käyttöönotto Primen asiointipalvelun laskutuksessa 1.8.2023 alkaen

Kaikki tilaisuudet, joihin ilmoittaudutaan seurakunnan sähköisen asiointipalvelun kautta, laskutetaan verkkomaksuina seurakunnan sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelussa asiakas voi maksaa laskun kuluitta. Asiointipalveluluun tulee kirjautua käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotta laskun voi maksaa. Tallenna tunnus itsellesi!

Jos verkkomaksulaskua ei makseta eräpäivään mennessä ja lasku joudutaan siirtämään pois asiointipalvelusta ja laskuttamaan paperilaskuna tai sähköisesti eKirjeenä, kuluista peritään laskutuslisä 5 €.

Lisätietoja laskutuksista: lahti.rippikoulu@evl.fi.

Voiko leirimaksusta saada vapautuksen?

Lahtelaisilla on mahdollisuus taloudellisin ja sosiaalisin perustein saada vapautus leirin perusmaksusta (100 €). Muista kuluista ei voi anoa vapautusta. Maksuvapautuskaavakkeen ja maksuvapautusperusteet voi tulostaa MATERIAALIT sivulta.
­
Voimassa olevat tulotositteet on oltava hakemuksen liitteenä, ilman tositteita hakemusta ei käsitellä.

Maksuvapautushakemus liitteineen tulee palauttaa pikaisesti osoitteella: Lahden seurakuntayhtymä, Kasvatus ja perheasiat, PL 84, 15111 LAHTI.  Käyntiosoite: Vapaudenkatu 6, 3. krs, ovessa summeri.
­

Vakuutukset

Kotimaassa järjestettävien rippikoulujen osallistujat on vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella, joka kattaa rippikouluissa tapahtuvista tapaturmista aiheutuneet kulut tiettyyn rajaan asti.
­
Ulkomaan leireillä on voimassa vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen matkavakuutus.
­
Pyydämme perheitä tutustumaan seurakuntayhtymän ryhmätapaturma- ja matkavakuutusohjeeseen rippikoulun MATERIAALIT sivulla ja arvioimaan oman tarpeen mahdollisista lisävakuutuksista. Huomaa, että seurakuntayhtymä ei ole vakuuttanut matkatavaroita eikä näin ollen korvaa rikkoontuneita laitteita, esim. matkapuhelimia (näiden vahingot korvataan yleensä kotivakuutuksesta).

Rippikoulu koskettaa nuoren koko perhettä.

Ilmoittautuminen

Sähköinen asiointi

Lahden seurakuntayhtymässä on käytössä ilmoittautumisissa ja laskutuksissa sähköinen asiointipalvelu, johon rekisteröidytään julkishallinnon Suomi.fi -tunnistautumispalvelun kautta  pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.  Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä.

Kuka ilmoittautumisen tekee?

Pyydämme huoltajaa tekemään rippikoululaisen ilmoittautumisen. Perhe- tai pienryhmäkodeissa asuvien nuorten kohdalla ilmoittautumisen voi tehdä puhelimitse (tarvitsemme laskutusta varten organisaation y-tunnuksen ja muut tiedot).
­
On tärkeää tallentaa luotu käyttäjätunnus ja salasana jatkokäyttöä varten (leirimaksut, mahdolliset muut ilmoittautumiset yms.).

Aikataulu

Sähköinen ilmoittautuminen avautuu osoitteessa maanantaina 2.10. klo 08.00 ja päättyy sunnuntaina 15.10. klo 23.55!
­
Ilmoittautumisessa nopeus ei ratkaise. Kaikki tiedot käsitellään yhtä aikaa ilmoittautumisajan päätyttyä.
­
Ilmoittautumisajan jälkeen rippikouluryhmät muodostetaan toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Etusijalla ovat aina oman seurakunnan alueen (poikkeuksena yhteiset leirit) tytöt ja pojat omina kiintiöinään. Jos hakijoita leirille on enemmän, kuin mitä voidaan ottaa, paikat arvotaan.
­
Tieto rippikouluryhmästä, rippikoulun alkamisajankohdasta sekä opettajien yhteystiedot lähetetään sähköpostitse ja kirjeitse marras-joulukuun vaihteessa.

Toimistossa ei pystytä vastaamaan puhelintiedusteluihin koskien leirille pääsyä ennen marraskuun loppua.

Montako rippikouluvaihtoehtoa voi ilmoittautumisessa valita?

Ilmoittautumisessa voit valita rippikouluja kolmesta erikoisryhmästä ja lisäksi normaaliryhmästä. Voit valita jokaisesta erikoisryhmästä yhden ja normaaliryhmästä useita vaihtoehtoja. Valitse kokonaisuudessaan vähintään kuusi ja enintään kahdeksan vaihtoehtoa.

Erikoisryhmä 1: 54 Joutjärvi, Lontoo; 57 Joutjärvi, Elämysripari, Posio ja 72 Salpausselkä, Saaristoripari, Sadvik

Erikoisryhmä 2: 13 Keski-Lahti, Balaton; Unkari, 31 Laune, Kroatia ja 51 Joutjärvi, Puola

Erikoisryhmä 3: 14 Keski-Lahti, Kesä-Hetta; 76 Salpausselkä, Reppuripari, Tunturikeimiö ja 96 Nastola, seikkailuripari, Tunturikeimiö

Normaaliryhmä: muut rippikoulut

Muistilista